Raak! Zo brengt een boek schot in de zaak.

Raak! Zo brengt een boek schot in de zaak.

Blog over "Hoogbegaafdheid bezien vanuit de menskunde
Het verbinden van logica en antroposofie
" van Sam Tomlow Kamerbeek

Geschreven door Limke Schopman:
Zij doet ze uit de doeken, diverse boeken. Limke schreef een blog naar aanleiding van het boek "Hoogbegaafdheid bezien vanuit de menskunde". Zij vatte haar beleving in dichterlijke taal, en doet net als in de eerdere recensies uit de literatuurlijst van HB-trainingen haar verhaal. 

Indrukwekkend openhartig.

Voor mij belevingswaardig. Een creatieve kaft, meekleurend roze, zacht van pracht. Beziende één detail: de titel met de term Hoogbegaafdheid ‘uitgelicht’ tegen een tamponnerende achtergrond. Stil, pril contrast erende,  houd ik wijs mijn mond en neem waar onderwijl ik staar. Koos dit boek mij, of koos ik?

Een ver- èn hernieuwde blik? Nauwgezet voel ik gauw: een onbegrensde klik. Uitgeverij perceptio: de terminologie komt tot mij. Puzzelstukken vallen op een plaats, waarin ik mijn tegendraads zijn zie ‘in perceptie’;

Mijn hart.
Mijn hart bonst en mijn hoofd gonst.

Nu. Het boek zelf. De inhoud raakt mij. Doorleefde ervaringen dichtbij: Tomlow Kamerbeek beschrijft ze met verve. Haar zorgvuldig gekozen taal in de vertelling van haar eigen verhaal sluit aan. De interpretatie, selectie en organisatie in de wijze woorden maken vrij baan voor verbinding en legitiem voelen van mijn bestaan. Ik kan er niet meer omheen.

Sam Tomlow Kamerbeek schept een beeld van het hoogbegaafde kind naar, zoals zij het ziet, mijn eigen omgeving naliet. Tot voor kort wist ik het simpelweg niet (meer). Ervoer ik intense gevoelens van wanhoop en wantrouwen waarop ik trachtte mijn wereld te bouwen. Complexe structuren zorgden voor muren om mij heen, waarachter mijn diepste zijn verdween. Geen nut, geen doel, geen gevoel. Punt uit, zonder komma, dacht ik vanuit mijn tegelijkertijd ruim en beperkte begrip.

Blikrichting

Aldoor lezende hervorm ik mijn perceptie middels een boek dat hoogbegaafdheid bekijkt vanuit de antroposofie. Herontdek ik mijn motivatie op één pagina en denk ik dagen na. Dit boek geeft antwoorden op veel van mijn vragen. Van nature ‘zoekende naar een evenwicht’, verkrijg ik met één paragraaf inzicht: “Blikrichting”. “… in het leven zijn geen grenzen, hooguit een ontwikkelde realiteitszin en een (gezonde) angst als remmers” (pp. 77).

In retrospectie doorleef ik lessen pedagogie. Dit boek geeft inzicht over vroeg wakker denken (wat mij overigens letterlijk en figuurlijk kenmerkt) en vraagt de lezer daaraan aandacht te schenken. Tomlow Kamerbeek ontwikkelde samen met Noor Pels Rijcken verdiepingsonderwijs en neemt de lezer middels leerlijnen als het ware mee op reis.

Aan bod komen letterlijk aspecten waar kinderen tegen aan kunnen lopen, hoezo dat zo is, voor hen en wat ze nodig hebben om zich zinnig te vermaken. Verdiept per klas; niet ‘pas’ klaar als antwoord, maar praktisch in te zetten wanneer de ontwikkeling van een kind klaarblijkelijk verstoort (of verstoord dreigt te raken).

Bewustwording

Hoogbegaafdheid bezien vanuit een open blik met de intentie om in dialoog te raken? Dit boek nodigt de lezer uit om er werk van te maken. Het creëren van een passende leerrijke omgeving vraagt iedere keer opnieuw aan te sluiten bij beleving. Tomlow Kamerbeek benadrukt; zonder daarbij van een eigen zelf te geraken.

“… Met elk nieuw raadsel kom ik bij mezelf terug, “wat vraagt dit kind van mij”. [..]. In mijn grondhouding zit een grote sympathie voor de kinderen, omdat ik bewust ben van de worsteling die ze doormaken. […].Ik creëer een passende leerrijke omgeving en stimuleer ze om zich vaardigheden eigen te maken en zintuigen te ontwikkelen. Ik vertrouw daarbij op het tempo en de houding van het kind, erop vertrouwende dat het kind een eigen ontwikkeling te gaan heeft” (pp. 94).

Vanuit de antroposofie wordt de procesmatigheid in ontwikkeling benoemd. Leg ik een laatste hand aan deze recensie, lees ik ‘nog net even over’ disharmonie in sociaal emotionele ontwikkeling en het bewustzijn van miscommunicatie. Zou het voor mij daarom naar gelang zo van belang zijn deze beschouwing kloppend te maken, en daarmee mijn eigen hart te raken?

 “… Een meisje uit de kleuterklas trok zich gedurende het jaar meer in zichzelf terug. In de kring zag je haar afdwalen. Van het actieve meedoen als jongste kleuter, ging ze als oudere kleuter meer in de observerende afstandelijke houding. Het verhaal was de eerste keer leuk, maar toen het de tweede keer verteld werd keek ze de klas rond {…} en dwaalden haar gedachten af”.

Inzicht vanuit ervaring van een vrouw, trainer en coach die zich heeft gespecialiseerd in hoogbegaafdheid. Tomlow Kamerbeek erkent de strijd en deelt wijsheid. Voor mij werkt dit boek door diverse keren een pagina open te slaan en ermee aan de slag te gaan. Onder het mom van not sharing is not caring, nodig ik eenieder uit nieuwsgierig te zijn naar de inhoud en te delen in veelvoud.

Limke Schopman

Limke creëert en leert. Limke puzzelt met woorden, is associatief in het vinden van akkoorden. Ze schrijft vanuit ritme en rijm wanneer ze recenseert, reflecteert en de door haar waargenomen essentie eert. 'Niets is wat het lijkt - dichten verdiept èn verrijkt'.

· Copyright © 2021 HET KAN ANDERS ·

Bizzka - website ontwikkeling & realisatie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram