Individuele coaching

Werkwijze

Coaching kan plaatsvinden door middel van coachgesprekken, coaching via Email, of een combinatie van beide. Hierover zijn flexibele afspraken te maken.

Coachtraject via werkgever

Het eerste contact is een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de cliënt. Als we op basis hiervan met elkaar een coachtraject willen starten, maken we vervolgens afspraken met de werkgever over de duur van het traject.

Voorafgaand aan het coachtraject vindt bij voorkeur een gesprek plaats met de werkgever, de cliënt en mijzelf om de doelen van het coachtraject vast te stellen. Ook wordt besproken wat de te verwachten duur van het coachtraject is. Na afloop van het coachtraject is er vaak een eindgesprek met de werkgever, de cliënt en mij als coach over de bereikte resultaten.

Zonder toestemming van de cliënt verstrek ik geen gegevens aan de werkgever!

Coachtraject particulieren

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken we de coachvraag en mijn mogelijkheden om dit als coach te begeleiden. Ik geef een inschatting van de duur van het coachtraject en de kosten. Deze afspraken leggen we vast in een coachovereenkomst.

Aan het eind van het coachtraject hebben we een eindgesprek waarin we nagaan in hoeverre de gewenste resultaten behaald zijn, en welke tips je kunt meenemen om het geleerde vast te houden.


Herken je jezelf in de omschrijving snelle intuïtieve denker of in hoogbegaafdheid? Geïnteresseerd in een online leertraject of een leertraject samen met anderen? Misschien is ons aanbod van HB-trainingen wel precies wat je zoekt.


Contact:
Indien er ruimte is ben je van harte welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek:
Mail naar info@hetkananders-coaching.nl of bel 06-51642662.

· Copyright © 2021 HET KAN ANDERS ·

Bizzka - website ontwikkeling & realisatie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram